op een namiddag, werd ik
aangeraakt door een mij schilderende
engel met een haviksneus

en sindsdien hetgeen dat in mij wekte
niet meer kan laten
met kunst- en vliegwerk
gestalte te geven

nog immer echter onderweg
in dat wat het vrijmaken
van je zielekrachten
schijnt te heten

want ik doe maar wat
anarchistisch onbevangen
in het licht van mijn eeuwigheid